Martin, Slovak Republik

Jaroslav Stefanik alias jarobike

Martinská hodinovka na dráhe

Video z akcie nájdete tu

https://www.youtube.com/watch?v=Q8LuTndTvzo